image

Požadujte vždy platný český certifikát! Seriozní prodejce a pronajímatel lešení jej má!

V ČR platí pouze český certifikát!
Jakékoliv jiné certifikáty vydané v zahraničí jsou na území ČR neplatné!

Proč je důležitý český certifikát?

Představte si situaci, že na stavbě dojde k havárii lešení. V každém případě je taková situace velmi nepříjemná, zejména pokud při tom dojde k úrazu pracovníků, kteří se pohybují na lešení, nebo pod ním. V tom případě začne havárii ihned vyšetřovat policie a inspektorát bezpečnosti práce. Na co se budou provozovatele lešení ptát v první řadě? Kdo je výrobcem lešení a budou požadovat všechny doklady o lešení, zejména platný bezpečnostní certifikát.

V poslední době nabízí stále více prodejců plagiáty lešení - to znamená neautorizované kopie velkých značek bez certifikátu. Certifikát garantuje, že lešení splňuje všechny požadované normy a vyhovuje jak po stránce konstrukční, tak s ohledem na bezpečnost práce.

Lešení s certifikátem

Český certifikát vystavuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Praze. Před vystavením certifikátu pečlivě kontroluje každý díl lešení - tzn. provádí tlakové zkoušky, statické posouzení atd. Až pokud je celý tento dlouhý proces úspěšný, vystaví na lešení certifikát. Pro velké renomované výrobce není certifikace problém, protože při výrobě postupují podle norem a získání certifikátu je tedy bezproblémové.